Aj oblečenie starne. Stážistka Aldona mu takto vracia život

Aldona študovala reštaurovanie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti stážuje v Moravskej galérií v Brne. V rozhovore sme sa pýtali na jej celkové dojmy zo stáže a čo si o posilách v tíme myslí koordinátorka Moravskej galérie.

Aldona

Čo je tvojou pracovnou náplňou, čo na stáži robíš?

Hlavnou náplňou práce je reštaurovanie textílií. Zatiaľ som mala možnosť zoznámiť sa s budovami Moravskej galérie v Brne, s mojimi pracovníkmi, konkrétnymi zbierkami tu v galérií.

Na úplnom začiatku som sa rozhodovala či sa budem venovať len jednému objektu alebo viacerým. Objekty, na ktorých pracujem, sú skladované v depozitári, sledujem ich spôsob uskladňovania, či je napríklad nutné skladovať ich inak, pracujem na čistení textílií.

Takisto mám na starosti preventívnu konzerváciu textílií ako aj zachraňovanie textílií. V podstate robím to, na čom sme sa vopred s prijímajúcou organizáciou dohodli.

Súvisia pracovné úlohy s tvojim odborom štúdia?

Áno. Pôvodne som začala študovať reštaurovanie v Poľsku, následne som sa dostala cez výmenný štipendijný program do Bratislavy na Vysokú školu výtvarných umení (VŠVU). Prostredie a štúdium sa mi zapáčili, tak som sa rozhodla pokračovať na tej istej škole aj na magisterskom stupni. Podmienkou síce bola výborná znalosť slovenčiny, avšak doštudovať som zvládla bez problémov.

Prečo si sa rozhodla absolvovať Erasmus stáž?

Počas môjho štúdia sme mali každý rok cez leto povinnú dvojtýždňovú prax. Na to, aby sa človek naplno zoznámil s odborom svojho štúdia je to málo.

Na absolventskej stáži sa môžem práci venovať naplno, navyše ma považujú za rovnocenného zamestnanca. Ďalšou motiváciou bola vysoká úroveň v oblasti reštaurovania v Českej republike. Majú tu zaujímavé objekty, nové nápady v odbore, ktoré verím, že pozitívne ovplyvnia môj vzdelávací proces. Okrem toho, jazyk pre mňa nebol problém.

Na stáži mám možnosť vidieť veci vlastnými očami, som v kontakte s textíliami a pracujem samostatne, čo počas študentskej praxe nebolo možné. Tu v galérií mám mentora, ktorý ma považuje za samostatného človeka a zadáva mi úlohy. Tým, že sa jedná o dlhodobú prax, mám možnosť všímať si iné veci, dozvedám sa veci, ktoré nevidím ako návštevník galérie alebo ako študent.

Môžeš špecifikovať?

Učím sa konkrétne postupy pri získavaní nových objektov, ktoré budú vystavené v galérií a zároveň  sa venujem relevantnej dokumentácií.

Je niečo, čo ti pri vykonávaní stáže chýba (možno zo školy)?

Tým, že som študovala aj na Slovensku, ktoré je viac zamerané na remeslo a aj v Poľsku, ktoré sa zasa zameriava na technologickú časť, mám veľmi dobré odborné poznatky. Vždy sa však nájde niečo nové a každý týždeň niekto niečo nové vymyslí.

Je niečo čo by ti počas stáže pomohlo?

Jazykový kurz češtiny 🙂

Aký máš vzťah s mentorom?

Ani som neočakávala, že bude taký dobrý. Môj mentor sa do svoje roly vžil výborne a nakoľko má aj bohaté skúsenosti som veľmi spokojná. Môžeme otvorene komunikovať, rád mi poradí a nechá ma pracovať samostatne. Spolupráca s ním stimuluje môj profesionálny rozvoj.

Máš nejaké odporúčanie pre budúcich stážistov?

Ak je možnosť, určite je fajn prísť sa pozrieť do organizácie osobne ešte pred nástupom na stáž. Môžete si pozrieť celú organizáciu ako aj spolupracovníkov a samozrejme osobne sa porozprávate o vzájomných predstavách a očakávaniach.

Je niečo čo by ste WorkSpace Europe odporučili robiť inak?

Vždy ste zdvíhali telefón 🙂 Všetko bolo v poriadku.

Čo by si odkázala budúcich stážistom?

Nie je sa čoho báť, stáž vám otvorí dvere naučiť sa niečo nové a zlepšíte si cudzí jazyk.

Pani Jandová – koordinátorka dobrovoľníkov Moravskej galérie v Brne (MG).

Je Aldona vaša prvá stážistka, alebo už máte nejaké skúsenosti s prijímaním stážistov?

Nie nie je, v súčasnosti máme dvoch Erasmus stážistov a pravidelne sa každý rok u nás objaví okolo päť, šesť stážistov z Poľska, Grécka a Talianska. Sme však otvorení aj spolupráci s rôznymi organizáciami, ktoré sa ozvú.

Hosťovali ste už aj stážistov zo Slovenska?

Áno, prednedávnom sme tu mali dve stážistky z Bratislavy, ktoré boli absolventkami galerijnej pedagogiky a pol roka pôsobili na lektorskom oddelení MG.

Prečo ste sa rozhodli využiť program Erasmus? Aké boli vaše prvé motívy prijať ľudí cez tento program?

Myslíme si, že je dobré dať absolventom alebo študentom príležitosť získať prehľad o tom, ako to funguje v praxi, ponúknuť im priestor získať prax, ktorá je väčšinou v budúcom zamestnaní vyžadovaná. Zároveň my v Moravskej galérií v Brne radi spolupracujeme s mladými ľuďmi, ktorí do kolektívu prinášajú nové myšlienky, nápady a novú energiu. Z toho vyplýva aj to, že prijatie stážistov považujeme za svoj dlhodobý cieľ.

Naplnia stážisti vaše očakávania?

Je samozrejmé, že každý stážista je iný. Stáva sa, že niektorí majú menší a iní zase väčší zápal do práce, ale všeobecne sme obojstranne spokojní. Výnimkou nebýva ani to, že niektorý stážista má záujem v Českej republike zostať. Nevylučujeme možnosť ďalšej spolupráce, ktorá môže mať charakter trvalého pracovného pomeru.

Ako sa k Vám Aldona dostala?

Aldona oslovila konkrétne mňa, našla si môj kontakt na webovej stránke Moravskej galérie. Spolu sme prebrali, o čo sa zaujíma a zaslala mi svoje podklady. Ja som ďalej priamo kontaktovala zodpovedného oddelenia, potvrdili sme jej prijatie a dojednali formality.

Aké bolo výberové konanie?

Aldona bola v tom čase jediná v danom odbore, čo bolo jej veľkou výhodou. Posúdili sme jej podklady, motiváciu, záujem, predchádzajúce skúsenosti a samozrejme aj samotné vystupovanie.

Nasledoval telefonický pohovor, resp. rozhovor, ktorý nás presvedčil, že Aldona je vhodná kandidátka. Vždy nám záleží na tom, aby sme umiestnili naozaj kvalitného človeka, pre ktorého to nebude strata času ale skutočne sa niečo u nás naučí. O tom nás Aldona naozaj presvedčila.

Ako bola pripravená profesne?

Z toho čo som mohla počuť a vidieť, má Aldona veľa praxe a už niekoľko absolvovaných stáží. Zaujíma sa o tematiku reštaurovania, o maľovaný textil dokonca veľmi do hĺbky. Zároveň má veľmi dobré odborné znalosti a na oddelení je obrovským prínosom.

Ako zapadla osobnostne?

Myslím si, že veľmi dobre. V depozitári je mladý kolektív, energickí ľudia.  Aldona je komunikatívna, šikovná, iniciatívna a pôsobí príjemným dojmom.

Zapájate ju ako organizácie aj do mimo pracovných aktivít?

Určite áno, je pozvaná na niekoľko akcií, ktoré MG usporadúva. Nie je výnimkou, že sa chodí niekam aj po práci. Vždy sa stážistom pomáhame maximálne pomôcť a vyjsť im v ústrety.

Odkaz pre Aldonu 🙂

Rada by som jej popriala, aby sa jej darilo a aby si našla uplatnenie v odbore, pre ktorý má taký zápal a má ho rada. Osobne verím, že tí, ktorí sa zaujímajú o reštaurovanie môžu tomu odboru veľmi pomôcť.

Odkaz pre iného stážistu?

Samozrejme by sme radi ponúkali stáže ďalej, radi privítame nových stážistov v rôznych umeleckých smerov. V Moravskej galérií je možné nájsť to pravé zameranie. Snažíme sa vyjsť v ústrety, vieme sa dohodnúť a skutočne nám záleží na tom, aby stážisti odchádzali s novými znalosťami, vedomosťami a zážitkami.

Študuješ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave? Chceš mať aj ty podobnú skúsenosť ? Máš čas prihlásiť sa do 31/05/2017. Kompletné info o postupe prihlásenia nájdeš na www.vsvu.sk

 

Niečo z podobného súdka

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *