Erasmus+ stáž, čo to vlastne je?

Aby si mal/a jasnú predstavu o tom, čo je stáž, rozhodli sme sa tomu venovať tento príspevok. Rozumieme, že sa ti pri tejto téme vynára množstvo otázok a  je úplne prirodzené. Veríme, že na veľa tvojich otázok nájdeš odpovede práve tu.

Začnime teda pekne od začiatku. Ako vysokoškolák/čka môžeš ísť v rámci programu Erasmus+ do zahraničia nielen na štúdium, ale aj na pracovnú stáž.

Máš možnosť absolvovať dva typy stáží (počas jedného stupňa štúdia môžeš využiť obe):

  1. Študentská stáž – tu platí, že sa prihlasuješ ako študent a stáž aj absolvuješ ako študent. Príklad: momentálne si v 2. ročníku Bc. stupňa a na stáž ideš (pokiaľ ti to tvoj študijný program dovolí) cez zimný semester. Po návrate zo stáže ďalej pokračuješ v štúdiu.
  2. Absolventská stáž – tu platí, že sa prihlasuješ na stáž ako študent, ale stáž už absolvuješ ako absolvent, t.j. buď po úplnom ukončení štúdia, alebo medzi stupňami (Bc. Mgr./Ing.)

Absolvovať stáž znamená, že si na určité obdobie vyskúšaš full-time prácu v zahraničnej firme alebo organizácií.  Je vopred dohodnuté, čo presne tam budeš robiť, koľko hodín za týždeň odpracuješ, kto bude tvoj mentor a iné. Keďže ide o zahraničnú pracovnú stáž v rámci programu Erasmus+, základnou podmienkou je, aby si stáž absolvoval/a v inej krajine ako v tej, kde si (bol/a) zapísaný na štúdium.

Stáž je vynikajúci priestor na to, aby si uplatnil/a teóriu priamo v praxi. Dostaneš priestor naučiť sa veľa praktických vecí, zlepšiť si cudzí jazyk a obohatiť nielen svoj životopis, ale aj seba. Zároveň zažiješ život v zahraničí a spoznáš veľa zaujímavých ľudí. Mať praktickú skúsenosť z odboru, ktorý si vyštudoval/a, bude neskôr tvojou veľkou výhodou pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Stáž absolvuješ v tzv. prijímajúcej organizácií, t.j.  v akejkoľvek firme/organizácii, ktorá má možnosť a chuť hosťovať stážistu a zároveň sa mu dokáže venovať. Môžu to byť firmy zo súkromného sektora, neziskové organizácie, veľké aj malé podniky, start-upy, zdravotnícke a vzdelávacie inštitúcie, výskumné útvary, galérie, ateliéry a iné. Škála prijímajúcich organizácií je skutočne široká. Neexistuje žiaden zoznam presne stanovených organizácií, ktorá je oprávnená ťa prijať, takže môžeš osloviť firmu, o ktorej si myslíš, že by mohla o teba prejaviť záujem. Maj však na pamäti to, že tvoja pracovná náplň musí byť relevantná študijnému odboru. Predsa len však existujú výnimky, kde Erasmus+ stáž absolvovať nemôžeš: ide o organizácie a inštitúcie priamo riadené EÚ (t.j. Národná agentúra, Európsky parlament, Európska banka a Európska komisia). Neznamená to však, že by dvere do európskych inštitúcií boli pre stážistov zavreté. Ak by ťa lákala stáž v tomto prostredí, EÚ inštitúcie majú vlastné programy pre stážistov, viac informácií určite nájdeš na ich oficiálnych stránkach.

Okrem skvelej príležitosti nadobudnúť pracovné skúsenosti z tvojho študijného odboru získaš na pracovnú stáž finančný príspevok zo zdrojov EÚ. Výška fin. príspevku je rôzna v závislosti od krajiny do ktorej vycestuješ. Existujú tri skupiny hostiteľských krajín (aké to sú nájdeš tu). Finančný príspevok sa pohybuje vo výške 450-520-590 €/mesiac.  Ide však len o príspevok, preto je fajn, ak k príspevku budeš mať aj vlastné zdroje. Taktiež nie je vylúčené dohodnúť si s prijímajúcou organizáciou finančnú odmenu alebo iný benefit, napr. ubytovanie, stravné lístky, električenku atď… Finančný príspevok sa väčšinou vypláca v dvoch splátkach.

Podmienky prihlasovania na stáž sú rôzne. Závisia najmä od toho, na akej škole študuješ. Odporúčame prezistiť si postup priamo na zahraničnom oddelení tvojej školy/fakulty, alebo ak je tvoja škola členskou školou WorkSpace Europe, podmienky nájdeš na webe v sekcií tvojej školy. Určite nepremeškaj deadline na prihlásenie, bola by škoda zmeškať takúto skvelú príležitosť.

Komplexnejšie podrobné info o stážach nájdeš na našom webe.

Láka stáž aj teba? Odporúčame ti zapísať sa na newsletter na našom webe a žiadne info ti neujde.

Ak chceš poznať príbehy mladých ľudí, ktorí už stáž absolvovali, tak klik tu 

 

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *