Mladá lekárka v rakúskom zdravotníctve

Katarína je absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala všeobecnú medicínu a absolvovala dve Erasmus+ absolventské stáže v Rakúsku. O svojich skúsenostiach a zážitkoch nám porozprávala priamo v prostredí viedenskej nemocnice. Neskôr sa k nám pridala aj Katkina mentorka Dr. Schubert.

Rozhovor s Katarínou:

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

O 8 ráno máme ranné sedenie, potom rannú vizitu v lôžkovej časti, paralelne bežia operácie. Takisto prebieha prijímanie nových pacientov. Na operačkách mám možnosť asistovať pri operáciách, na oddelení robím preväzy už operovaným pacientom. Zároveň pracujem aj na iných úlohách ako sú napr. vyberanie a výmena kanýl, vyberanie stehov, čistenie rán, prijímanie nových pacientov, vyšetrujem ich, odoberiem anamnézu. Urobím zápisy a celé to preberiem s lekárom, ktorý mi danú úlohu zadal.

Máš jedno fixné pracovné miesto?

Nikto nemá fixné pracovné miesto. Lekári sú tam, kde sú práve potrební.

Čo je naj…?

Najťažšie je byť dostatočne užitočný. Je nás tu viac študentov, naozaj si teda musím hľadať priestor na presadenie sa. Prácu si s ostatnými stážistami delíme medzi sebou tak, aby každý niečo robil.

Najjednoduchšie  je zase sedieť a počúvať 😊 Štvrtky mávame odborné prednášky, ktoré sú skvelým prínosom vedomostí a nestojí to veľa námahy. Lekári z oddelenia totižto robia prednášky aj pre ostatných lekárov a aj pre nás – stážistov.

Najstresujúcejšie je asi to, keď sú ostatní využití a ja nie. Vtedy mám pocit, že to musím rýchlo dobehnúť, aby som nevyzerala ako „ulievač.“

Hm, ja som si skôr myslela, že by to mohla byť komunikácia s pacientami.

Nie, tá je veľmi príjemná. S kolegami takisto.

Absolvovala si dve absolventské stáže. Môžeš ich porovnať?

Prvú stáž som absolvovala na oddelení plastickej chirurgie v Klagenfurte.  Táto skúsenosť bola super v tom, že sme mali  veľa úloh, zodpovednosti a samostatnej práce. Tieto tri mesiace na ORL oddelení vo Viedni sú takisto fajn, ale tu je už veľa stážistov ako aj študentov z viedenskej univerzity. V Klagenfurte som mala pocit, že sú im stážisti vzácnejší. Mali sme dokonca zabezpečenú stravu.

Je niečo čo ti počas štúdia chýbalo?

Už počas štúdia som z vlastnej iniciatívy praxovala v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Počas môjho pôsobenia som sa teda dostala k veľa chirurgickým zákrokom. Jednoznačne si však myslím, že štúdium na lekárskej fakulte je viac teoretické ako praktické. Chýba teda viac priestoru pre prax.

Čo kolegovia tu vo Viedni?

Vzťahy máme dobré, bez viditeľných konfliktov.

A ostatní stážisti, stretávate sa aj mimo nemocnice? 

Ani moc nie. Nakoľko sa aktívne venujem nemčine, nemám veľa voľného času. Na pracovisku všetci vychádzame dobre a sme k sebe priateľskí.

Robia niečo „domáci stážisti“ navyše?

Kmeňoví lekári sa k nám všetkým správajú rovnako. Jedinú úlohu navyše, ktorú robia domáci je písanie správ. Dôvodom je samozrejme nemčina.

Posunuli ťa stáže profesionálne?

Samozrejme. Obe ma posunuli. Najmä z profesionálneho hľadiska. Určite som získala viac priestoru na učenie a rozvoj. Zlepšila sa moja nemčina, nielen hovorová ale aj odborná. Počas stáže je vždy niekto kto mi poradí, nakoľko všetko čo robím musí byť pod dohľadom a prejsť kontrolou iným lekárom. Tak mám možnosť učiť sa od skúsenejších a nechať si poradiť.

Kto ťa vedie?

Nemám len jedného mentora, ale venuje sa mi ten, ktorý práve potrebuje moju pomoc a má čas na vysvetlenie. Vždy je niekto za mnou, nikdy nič nerobím na vlastnú päsť.

Pracovný jazyk. Wie geht es dir mit Deutsch? 

Už je to pre mňa dobré. Počas štúdia na dvoch stážach v Mníchove a vo Viedni som sa snažila naučiť odbornú terminológiu. Takže keď som školu skončila a šla na absolventskú stáž, nemecky som už komunikovať vedela. Nemčine sa aktívne venujem. Chcem sa uplatniť  na nemeckom pracovnom trhu a s nemčinou sú šance väčšie.

Aké bolo hľadanie prijímajúcej organizácie? Bolo to náročné, najmä teda ak sa bavíme o lekárskom zameraní?

Skôr náročné na psychiku. Žiadostí som napísala dosť veľa. Zobrala som si mapu Rakúska a vyškrtávala som si nemocnicu, ktorú som kontaktovala. Našla som si rôzne oddelenia, ktoré prichádzali do úvahy, Napísala som asi 25 mailov – motivačný list v nemčine, CV v nemčine, sprievodný mail, v ktorom som sa predstavila, napísala som, že sa uchádzam o stáž v rámci programu Erasmus+. V motivačnom liste zase, že som úžasná, ako im viem byť prínosom, spomenula som predchádzajúce skúsenosti a vyšlo to.

Aké sú tvoje plány do budúcna?

O pár mesiacov sa s manželom sťahujeme do Nemecka. Prezisťujem možnosti na niektorej z miestnych nemocníc, najlepšie na oddelení chirurgie. To je smer, ktorým by som sa chcela uberať. Aktívnemu štúdiu nemčiny sa budem samozrejme naďalej venovať.

Cítiš sa byť profesionálne pripravená ?

Nič iné mi nezostáva. Myslím si, že mám dobré pracovné skúsenosti aj zo Slovenska ako aj zo zahraničia, ktoré vedia zamestnávatelia oceniť. Pri lekároch je prax nesmierne dôležitá.

Aké sú konkrétne veci, v ktorých ťa stáž obohatila?

Určite sú to neoceniteľné pracovné skúsenosti a bohatá slovná zásoba v nemčine. Omnoho viac rozumiem, nielen nemčine na kurzoch ale aj hovorovej a odbornej nemčine.

Máš nejaké odporúčania pre niekoho, kto stále váha?

Choďte do toho. Má to význam. Najmä v tom, že ak by ste sa chceli vrátiť na Slovensko, určite vás to v životopise odlíši, videli ste ako veci a procesy fungujú inde. Zoznámite sa rôznymi technikami, budete môcť porovnať čo sa môže u nás zlepšiť alebo čo je u náš lepšie. Jednoznačne nadobudnete hodnotné praktické skúsenosti.

Okrem toho, stáž je super v tom, že je to príjemnejší prechod do práce. V zásade sú 3 mesiace ok. Po štátniciach nerobíte úplne na 100%, ale máte priestor na to,  aby ste sa veľa naučili. Je tu priestor na nové medzinárodné priateľstvá, sociálne aktivity, viac študentsky vyžiť, aj keď ste už jednou nohou v robote 😊

Rozhovor s Dr. Schubert:

Prečo akceptujete stážistov?

Nemáme dôvod na to, aby sme ich neakceptovali. Okrem stážistov v rámci programu Erasmus+, radi prijímame študentov a praktikantov miestnej univerzity, ktorý majú v rámci štúdia povinnú prax. Sme toho  názoru, že je vždy dobré mať na oddelení mladých ľudí z univerzity. Môže to znieť divne, ale vždy sa niečo nové dozvieme aj od nich. Každé oddelenie ako aj vedomosti starnú. Mladí ľudia nám prinášajú nové veci, energiu a názory.

Aké sú väčšinou ich pracovné úlohy?

Začínajú s klasickými úlohami – odbery krvi, elektro kardio, účasť na vizitách. Skoro vždy ich „supervizujeme“. Nenecháme ich robiť veci sami. Pokiaľ sú iniciatívni a majú záujem dávame im priestor vykonávať aj iné zodpovednejšie úlohy – asistencia pri operáciách, vyšetrenia pacientov atď.

Myslíte si, že mladí absolventi medicíny sú pripravení na skutočný pracovný život?

Medzi absolventami sú veľké rozdiely. Niektorí sú naozaj veľmi dobrí, niektorí majú zvládnutú teóriu, no chýba im prax. Niektorí sú naozaj iniciatívni, niektorí zase čakajú na to, čo im dáme robiť. Katarína je veľmi aktívna, iniciatívna a snaživá.

Sú nejaké zručnosti alebo vlastnosti, ktoré im chýbajú?

Zručnosti človek nadobudne praxou. Katarína je šikovná a schopná pracovať samostatne. U iných si však všímame, že aj napriek veľkému množstvu teórie a rôznych tréningov podaktorým chýba empatia a trpezlivosť. Tieto dve vlastnosti si myslím, nesmú chýbať ani jednému lekárovi. Takže budúci lekári, pracujte na sebe, nielen z profesionálneho hľadiska ale aj osobnostného.

Čo musia uchádzači o stáž splniť, aby boli akceptovani?  

Snažíme sa výjsť v ústrety a nájsť miesto pre každého, kto prejaví o stáž v našej nemocnici záujem. Podmienkou je samozrejme štúdium na lekárskej fakulte a chuť na sebe pracovať. Hosťujeme veľa cudzincov, takže sme zvyknutí komunikovať aj v inom jazyku ako nemčina. Pacienti sú takisto medzinárodní. Stážisti nemusia mať vedieť tak dobre nemčinu, avšak ak vedia je to samozrejme veľké plus.

Ako by ste ohodnotili Katarínu?

Ako som už spomínala, je veľmi šikovná. Zaintegrovala sa veľmi rýchlo. Vždy sa niekde pohybuje, zaujíma sa, veľa sa pýta je užitočná a veľkým prínosom. Určite by sme privítali viac takých stážistov zo Slovenska. Šikovné ruky sa nám tu vždy zídu.

Odkaz pre budúcich absolventov medicíny?

Určite využite možnosti, ktoré ako študenti alebo absolventi máte. Ste slobodní a teraz je na to najlepší čas, kedy môžete cestovať a pracovať na sebe.  Pobyt v zahraničí vám dodá sebavedomie a priateľov. Práca s absolventami, ktorí už majú nejakú skúsenosť je omnoho jednoduchšia. Lekárom teória nestačí. Študujte, stážujte – možno aj u nás v nemocnici…

 

 

 

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *