Ondrej: stážista, ktorý si to namieril do českej politiky

Ondrej má skúsenosti so stážami už od prvého ročníka na vysokej škole. Študent verejnej správy Univerzity Cyrila Metoda v Trnave naberal skúsenosti v odbore na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pred koncom školy sa vďaka informačnému stretnutiu, ktoré organizovalo WorkSpace Europe, dozvedel o možnosti absolventskej stáže a rozhodol sa tak vyskúšať niečo nové. Prijímajúcu organizáciu si našiel sám a vďaka finančnému príspevku a podpore zo strany konzorcia tri mesiace stážoval na Úrade vlády v Českej republike.

Ondrej, ty si bol skúsený stážista ešte predtým, ako si zavítal k nám, do WorkSpace Europe. Pracovať už počas školy v odbore je pomerne netradičné – ako sa ti to podarilo?

Ešte ako prvák na univerzite som mal celkom dosť voľného času, tak som si povedal, prečo ho nevyužiť. Napísal som do viacerých inštitúcii verejnej správy, ktorých agenda nejakým spôsobom súvisela s mojím odborom – s tým, že som mal záujem o neplatenú stáž. Odpísali mi z ministerstva práce, soc. vecí  a rodiny, kde som mal pôvodne zotrvať len mesiac. Mesiac sa natiahol na dva. Nuž a práve vtedy odtiaľ odchádzali študenti pracujúci na dohodu a keďže ja som už bol celkom zabehnutý, nastúpil som na ich miesto. S menšími prestávkami som tam pracoval päť rokov – do štátnic.

Na tejto pozícii pracuješ aj v súčasnosti. Medzitým si si však spravil trojmesačnú prestávku  a využil možnosť absolventskej pracovnej stáže, ktorú ponúka naše konzorcium. Ako si sa vlastne o WorkSpace Europe dozvedel?

Bol som už v poslednom ročníku a započul som, že WorkSpace Europe organizuje informačný seminár u nás na škole. Keďže som tam nestíhal ísť, vyslal som spolužiačku a tá z toho mala veľmi dobrý pocit. Koniec koncov, i ona bola na stáži cez vás. Chcel som si vyskúšať prax v zahraničnej inštitúcii a hovoril som si, že ak je to naozaj také jednoduché – len si nájsť prijímajúcu organizáciu a požiadať o príspevok z grantu, prečo to neskúsiť?

A naozaj to bolo také jednoduché?

Nič nepadne z neba lusknutím prsta, ale keď sa človek o to zaujíma a dodržiava termíny, skutočne ten proces naozaj nepokladám za zložitý. Keď už som mal nájdenú organizáciu,  všetko šlo hladko. Komunikácia s WorkSpace Europe aj s prijímajúcou organizáciou bola bezproblémová.

Na stáži si zamieril celkom vysoko – až na Úrad vlády Českej republiky do Prahy. Ako sa Ti podarilo vybaviť si takúto exkluzívnu stáž?

Chcel som ísť do Čiech. Prahu mám rád a neoplatilo sa mi sťahovať niekam ďalej. Odborne sa orientujem na problematiku eurofondov, ale i celkovo európske politiky, nuž som hľadal niečo, čo s tým súvisí. Napísal som na všetky orgány verejnej správy a práve z Úradu vlády ČR mi odpísali, že s tým nemajú najmenší problém, pretože sú na stážistov zvyknutí. Dostal som sa tiež na odbor, ktorý úzko súvisel s mojím zameraním.

Čo bolo tvojou pracovnou náplňou? Aj si sa stretol s premiérom?

(Smiech). Videl som na ho na tlačovke po rokovaní vlády. Náš odbor sídlil na rovnakom poschodí, ako zvykla zasadať vláda. Inak som mal na starosti skôr organizačné záležitosti, čo súviselo s prepojením nášho odboru na Európsky dom reprezentujúci činnosť EÚ v členskej krajine. Prípadne som robil preklady alebo administratívu výpomoc.

Ako stáž hodnotíš? Odporučil by si tento typ mobility i ďalším študentom respektíve budúcim absolventom?

Nepochybne by som tento typ pracovnej stáže odporučil ďalším záujemcom.
Osobne som mal šťastie na výborných kolegov, s ktorými som sa vždy dobre nasmial. Celkovo mi stáž dala možnosť spoznávať zákulisie verejnej inštitúcie a zaujímavých ľudí. Tiež som sa naučil väčšej samostatnosti a spoznal do detailov mesto, ktoré mám veľmi rád.
Najväčší prínos stáže vidím v tom, že po jej absolvovaní sa zvyšuje potenciál stážistu uplatniť sa na trhu práce, vybudovať si novú sieť kontaktov. Dostane tiež chuť čeliť novým výzvam a spestriť i doterajší spôsob života.

Continue Reading

Stáž v školstve: učiteľské skúsenosti z Rakúska

Janeta, absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, si svoju stáž vybavila v školskom zariadení v Rakúsku. Jej hlavnou pracovnou náplňou bola spolupráca s učiteľkou na jednotlivých VH, jej podpora na vyučovaní, pomoc slabším žiakom pri vypĺňaní zadaných úloh, individuálna práca so žiakom, následne prejednanie žiakovej aktivity na hodine s triednou učiteľkou, prípadne analýza pedagogických problémov daného žiaka

A ako sa na svoju skúsenosť s učením v zahraničí pozerá Janeta?

Stáž mi pomohla hlavne v jazykovej znalosti – každodenné používanie jazyka, odstránenie jazykových bariér, osvojenie zvyčajných bežných pedagogických fráz plus znalosť nových, nepoznaných. Uistila som sa v poznanom: aké dôležité je učebnú látku predniesť pútavo a žiakov aktivovať k samostatnej práci, pritom byť prirodzenou autoritou, no zároveň vnímavým a priateľským, avšak na druhej strane nie príliš liberálnym človekom.

Celú stáž hodnotím veľmi pozitívne, človek získa živý kontakt s cudzím jazykom, živú aplikáciu doposiaľ teoreticky naučeného, človek vidí pozitíva i negatíva rôznych učebných štýlov, spozná mentalitu rakúskych občanov, každodenné pedagogické problémy pohraničnej školy a jej vedenia, situáciu medzi občanmi danej dediny. Absolvovanie stáže v zahraničí určite odporúčam, ako skúsenosť a spoznanie nového  je stáž “na nezaplatenie”.

Continue Reading