Príbeh stážistky Simony, ktorá i vďaka absolvovaniu stáže, získala trvalé zamestnanie.

Počas štúdia Simona, študentka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, absolvovala Erasmus študijný pobyt na Martin Luther Universität v nemeckom Halle. V zahraničí sa jej zapáčilo natoľko, že po návrate začala zisťovať, aké sú možnosti vycestovať aj po ukončení štúdia. Prostredníctvom pracovného pobytu mimo rodnej krajiny si chcela najmä zlepšiť jazykové schopnosti či získať skúsenosti a kontakty, ktoré by jej pomohli pri hľadaní trvalého zamestnania.

Simona si ako miesto svojej stáže zvolila jednu nemeckú chemickú firmu Metabion GmbH. Pýtate sa, akým spôsobom si stáž našla? Reagovala na inzerát na nemeckej stránke Meinpraktikum, ktorá sa venuje stážam.Vycestovala pár mesiacov po štátniciach, pričom v danej firme pôsobila viac ako pol roka.

Na otázku, či jej stáž pomohla zlepšiť profesionálne zručnosti, Simona odpovedá: „Naučila som sa profesionálne riešiť problémové situácie, mám veľmi dobrý prehľad o tom, ako funguje práca v laboratóriu vďaka tomu, že som mala možnosť pozrieť sa aj na prácu v ďalších oddeleniach.“

Za najpozitívnejší aspekt stáže považuje absolventka skutočnosť, že bola oboznámená s fungovaním práce v laboratóriu. Zároveň si vďaka tomu, že bola nútená komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku, zlepšila jazykové schopnosti. A práve to  prispelo k tomu, že si Simona našla v Mníchove prácu na trvalý pracovný pomer.

Samozrejme, žiadna životná skúsenosť nie je, ako sa hovorí, zadarmo. Aj Simona sa počas stáže stretla s viacerými prekážkami. Za azda najťažšie považuje študentka zapadnutie do pracovného kolektívu, nakoľko na začiatku až tak dobre nerozumela po nemecky a tým pádom sa ťažšie zapájalo do každodenných konverzácií. Občas to samozrejme viedlo i k nedorozumeniam. Simona to však berie pozitívne a hovorí: „Úprimne, stále s tým ešte bojujem, ale motivuje ma to, aby som sa rýchlejšie zlepšovala.

V súčasnosti bývalá stážistka pracuje v príbuznom odbore, ako je odbor, ktorý vyštudovala. Konkrétne sa jedná o prácu na oddelení kontroly kvality vo firme, ktorá sa venuje výrobe testov na drogy.

 

Veľmi sa z úspechu Simony tešíme a budeme sa tešiť aj na ďalšie podobné príbehy našich stážistov.

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *