Stáž? Veľká škola samostatnosti

Hlavnou Klaudiinou pracovnou náplňou bolo pomôcť v organizovaní projektu,a to v kontaktovaní kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií z celého sveta aby sa stali súčasťou tohto veľkého projektu. Okrem toho bolo dôležité pracovať na subprojektoch a napredovaní projektu. Pracovala od pondelka do piatka od 9:00 do 16:00, ak bolo viac povinností, tak do 17:00. Klaudia bola s úlohami spokojná a práca ju napĺňala:

„Táto stáž mi pomohla uvedomiť si akým smerom sa chcem uberať. Najviac ma zaujíma práca s verejnosťou a pretože som bola aj súčasťou skupiny sociálne média, tak som sa naučila mnoho vecí ohľadom komunikácií na sociálnych sieťach. Táto práca vôbec nie je jednoduchá ako som si myslela. Práca s databázami, ktorú som predtým nevykonávala a samozrejme aj komunikačné zručnosti, ktoré som si zlepšila pri stretnutiach s potenciálnymi sponzormi.

Najväčší prínos vidím v tom, že mnoho študentov po ukončení štúdia stále nie je samostatných a toto je cesta ako nadobudnúť samostatnosť, zmysel pre povinnosť a získať medzinárodnú skúsenosť, ktorá sa v životopise bude vynímať pri hľadaní práce. Ja som mala výhodu, pretože som pracovala v medzinárodnom tíme a získala mnoho skúsenosti a zručnosti, ktoré mi pomohli si rozšíriť obzory. Okrem toho som získala aj mnoho známych z rôznych kútov sveta, s ktorými som v kontakte a ktorými ma svojimi názormi ovplyvnili a mnohí aj motivovali viac k dosahovaniu mojich cieľov. Odporúčam každému vyskúšať si život v inej krajine a snažiť sa spoznať aj iné kultúry. Ja som sa do Portugalska naozaj zamilovala, dokonca som začala študovať aj jazyk, ktorý je zaujímavý aj tým, že nie je možné ho študovať všade. Čo sa týka profesionálneho života,  získala som skúsenosti nie len v mojom odbore ale som si aj rozšírila vedomosti z ďalších oblasti, o ktorých som predtým netušila, že vôbec existujú.“

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *