Úrad práce, čo s ním?

Ak končíš vysokú školu, chystáš sa na Erasmus+ stáž a nevieš ako naložiť s úradom práce, čítaš správny príspevok. Pomôže ti lepšie pochopiť  čo by si mal/a urobiť, aby si s touto inštitúciou nemal/a žiadne obtiažnosti a všetko bolo v poriadku.

Dňom tvojich štátnic, popr. obhajobou záverečnej práce strácaš status študenta vysokej školy. Stávaš sa absolventom. Do tohto momentu za teba zdravotné poistenie hradil štát.

Pokiaľ sa ako absolvent dobrovoľne rozhodneš prihlásiť sa do evidencie uchádzača o zamestnanie, je potrebné osobne sa dostaviť na úrade práce v mieste tvojho trvalého bydliska a predložiť všetky potrebné podklady pani referentke. V momente, kedy ťa evidujú ako uchádzača o zamestnanie, vyplýva ti povinnosť preukazovať aktívne hľadanie si zamestnania. S pani referentkou si tak dohodnete termíny osobných stretnutí a aj spôsobe akým jej dokážeš, že si snažíš nájsť prácu. Po celú dobu v evidencií uchádzača o zamestnanie za teba opäť platí zdravotné poistenie štát.

Ale čo ak ideš na stáž a budeš mimo Slovenska? Logicky, nebudeš predsa cestovať pravidelne zo zahraničia na stretnutia s pridelenou pani referentkou. Je dôležité vopred ju upovedomiť, že na takúto stáž na niekoľko mesiacov odchádzaš. Erasmus+ pracovná stáž je braná ako príprava na zamestnanie a je to medzinárodný program Európskej komisie, ktorý pomáha mladým ľuďom uľahčiť vstup na pracovný trh. Čo sa týka stáže a úradu práce, je veľmi dôležité, aby si počas celého trvania stáže zostal/a zaradený/á v evidencií uchádzača o zamestnanie. Presvedčiť pani referentku (pokiaľ s tým nebude oboznámená), že stáž je uznávaný medzinárodný program ti pomôže táto legislatíva (bod 9). Pokiaľ teda budeš naďalej zaradený/á v evidencií uchádzača o zamestnanie, zdravotné poistenie platí za teba opäť štát.
Ak ťa naopak z evidencie vyradia, poistenie si hradíš sám/sama. Ako ti však pani referentka uverí, že na stáž ideš? Jednoducho. Prinesieš jej Learning Agreement a zmluvu, ktorú u nás v office pred nástupom na stáž podpíšeš ako dôkaz, že stáž je vybavená a čaká sa len na tvoj nástup.

Ak nemáš rád úrad práce popr. nekamarátiš sa s byrokraciou, stále je tu možnosť platiť si zdravotné poistenie sám, t.j. na vlastné náklady. Väčšina čerstvých absolventov sa však z ekonomických dôvodov predsa len rozhodne zaevidovať sa.

Určite ti však tieto informácie zopakujeme aj pri osobnom stretnutí s nami v kancelárií, keď k nám prídeš odovzdať všetky dokumenty a podpíšeme zmluvu o poskytnutí fin. príspevku na tvoju stáž.

Kompletné informácie nájdeš na oficiálnej stránke ÚPSVaR. Určite sleduj aj média, ktoré sa v mesiacoch máj/jún touto témou zaoberajú.

Ak sa ti predsa len vynárajú otázky, smelo nám zavolaj alebo napíš.

 

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *