Využi svoje skúsenosti zo stáže správne

Pre každého zamestnávateľa sú v súčasnosti najdôležitejšie praktické skúsenosti a jazyková vybavenosť. Stážisti Erasmus+ potešia mnohých zamestnávateľov práve týmito znalosťami, pokiaľ vedia, ako na to.  To, ako môžeš svoje skúsenosti efektívne odkomunikovať a naopak, ktorým veciam by si sa ako uchádzač o zamestnanie mal/a vyhnúť, sa dočítaš v tomto článku.

  1.    E-mailová komunikácia

Online komunikácia uľahčuje život nielen tebe, ale aj personalistom a preto sa pri hľadaní zamestnania prednostne používa e-mail. Cez mail môžeš veľmi rýchlo i ľahko osloviť svojho budúceho zamestnávateľa a dohodnúť si pohovor.

E-mailová komunikácia je akousi vstupnou bránou k potenciálnemu zamestnávateľovi. V tomto prípade v rámci komunikácie platia najmä 3 pravidlá a to formálnosť, konkrétnosť a jasné vyjadrovanie. V e-maily samozrejme, treba začať oslovením, pokiaľ je v inzeráte pre uchádzačov o danú prácu uvedené konkrétne meno personalistu. Následne môžeš upútať pozornosť práve tým, prečo by si chcel/a danú prácu vykonávať a prečo by si mali vybrať práve teba. Snaž sa vystihnúť podstatu a upútať pár slovami, ktorými predstavíš seba a to, čím si výnimočný/á. Bližšie svoje praktické skúsenosti, záujem a motiváciu pre danú spoločnosť pracovať, rozober v motivačnom liste.

Formálnosť a zdvorilostné frázy je dôležité dodržiavať, avšak pre zamestnávateľa sú kľúčové najmä informácie, v ktorých prezradíš, prečo by si mal/a danú prácu vykonávať. Ak sa uchádzaš o kreatívne zamestnanie, zamestnávatelia dokážu dnes už oceniť práve naopak komunikáciu, v ktorej sa odprezentuješ inak ako všetci pred tebou napr. vo forme videa. Reklamné agentúry si často určujú samy, akým spôsobom ich máš osloviť a prezentovať seba a svoje schopnosti.

Predtým než e-mail odošleš, nezabudni si ho skontrolovať. Často sa stáva, že už v úvodných slovách pri oslovení mnohí urobia chybu. Skontroluj si poriadne pravopis a štylistiku, či už posielaš e-mail v slovenčine alebo v angličtine.

  1.    Motivačný list

V motivačnom liste opäť nezabudni začať formálne – oslovením a určite uveď, odkiaľ si sa o pracovnej ponuke dozvedel/a a čo o danej spoločnosti vieš. Pokiaľ sa však zaujímaš o prácu, kde až tak nezáleží na formálnom vystupovaní a komunikácii, je fajn sa trocha odlíšiť a komunikovať inak ako len ,,otrepanými frázami.

Pokračuj v motivačnom liste tým, že popíšeš všetky svoje znalosti, zručnosti a najmä uveď, kde si ich nadobudol/a. V motivačnom liste sa môžeš rozpísať, takže prezraď všetky svoje skúsenosti z praxe a určite daj zamestnávateľovi vedieť, kde, kedy a ako si získal/a prax.

Daj najavo, že všetko čo si doposiaľ robil/a, bolo pre teba motiváciou v niečom sa zlepšiť a že si pripravený/á sa v zamestnaní ďalej zdokonaľovať. V motivačnom liste rovnako ako v e-maily na záver napíš poďakovanie a pozdrav. Pokiaľ máš prílohy ako CV, jazykové certifikáty a podobne, určite ich nezabudni do motivačného listu uviesť. Personalistov tiež zaujme, ak k motivačnému listu priložíš odporúčací/referenčný list z prijímajúcej organizácie zo stáže.

  1.    Obsah

Všetky formálne náležitosti, ktoré má e-mail či motivačný list obsahovať, sú podrobne rozobraté a ľahko dostupné na internete. Je dôležité, aby boli bezchybné, avšak nepodceňuj samotný obsah e-mailu a motivačného listu. Máš len pár viet na to, aby si sa odlíšil/a od ostatných a bol/a ľahko zapamätateľný/á. Prioritou je predsa, aby si z množstva uchádzačov vybrali práve teba a dokázal/a si zaujať. Práve tvoje štúdium a stáž, ktorú si absolvoval/a ti môže v tom pomôcť.

V e-maily môžeš tiež uviesť, že rád/a prídeš na osobné stretnutie. Pokiaľ takúto možnosť nemáš a hľadáš si prácu v zahraničí, v súčasnosti sa pohovory vedú aj cez skype hovory.

  1.    Životopis a video životopis

Ako má vyzerať obsah životopisu, akým spôsobom uviesť doňho osobné a kontaktné údaje, vzdelanie, skúsenosti i znalosti sa môžeš dočítať v našom príspevku tu. Dôležité je, aby si doňho nezabudol/a uviesť názov organizácie, v ktorej si stážoval/a, na akej pozícii, čo bolo tvojou pracovnou náplňou a v akom časovom období. Životopis i motivačný list by si mal/a zasielať v PDF, aby sa zobrazoval všetkým rovnako a nebolo možné v ňom meniť text.

Vo video životopise je potrebné tiež dodržať pár základných zásad. Video by nemalo byť príliš dlhé a podobne ako v písomnom životopise, musíš vyjadriť podstatu a to dôvody, prečo by si mali na danú pozíciu vybrať práve teba. Dodržať by si tiež mal/a dress code. Nezabúdaj, že vo videu dokáže o tebe prezradiť veľa tvoj slovný prejav, gestikulácia i mimika podobne ako priamo na pohovore.

  1.    Reference Letter

Referencie od zamestnávateľa a pracovné posudky ti dokážu uľahčiť hľadanie zamestnania, keďže sú jedným z najdôveryhodnejších zdrojov informácií o tvojich pracovných zručnostiach. Referencie si môžeš pokojne vypýtať od organizácie na konci stáže. Organizácie pochopia, že je to pre teba dôležité a rady ti takto pomôžu.

Reference Letter zasielaj určite spolu so životopisom a motivačným listom zamestnávateľom a tiež ho so sebou ber na pohovory.

  1.    Kreativita

Forma, ktorou dokážeš dostatočne odkomunikovať sám seba a svoj záujem o prácu môže byť dnes naozaj rôznorodá. Jednou z možností, ktorá je vhodná do kreatívnych zamestnaní je spomínaný video životopis. Dôležité je odhadnúť, čo je vhodné a čo už nie. Samozrejme, všetko závisí od toho o aký druh zamestnania a pre akú firmu sa uchádzaš.

  1.    Ciele

Zamestnávatelia chcú poznať tvoju motiváciu. Pasívni zamestnanci nie sú predsa pre nikoho zaujímaví. Neurob chybu a nesprávaj sa ľahostajne, ale naopak daj najavo, že si ochotný/á ďalej na sebe pracovať. Nezabudni hovoriť o tom, aké máš ciele, kam sa chceš v práci posunúť, prečo sa chceš danej práci venovať a čo si preto doposiaľ spravil/a.

  1.    Linkedin

Ak chceš zvýšiť svoje šance na úspech a hľadať prácu trocha iným spôsobom ako ostatní, využi určite najznámejšiu pracovnú sociálnu sieť Linkedin. Vytvor si svoj vlastný profil, na ktorom uvedieš všetky svoje skúsenosti, odporúčania či referencie. Určite nezabudni na stáž a vymenuj všetky na čom si pracoval. Profil si pomerne rýchlo a jednoducho môžeš založiť aj neplatený podobným postupom ako na Facebooku. Personalisti využívajú Linkedin tiež, takže sa môžu o tebe množstvo informácií dozvedieť aj takouto online formou.

Neboj sa presadiť sa a využi svoje skúsenosti, najlepšie ako sa dá. Určite si vypýtaj od prijímajúcej organizácie na konci stáže referencie, odporúčací  list. Využi všetko čo si nadobudol/a počas stáže a oslov zamestnávateľom pútavým e-mailom, originálnym životopisom a obsahovo zaujímavým motivačným listom. K novej práci si dopomôžeš aj pozitívnym prístupom a proaktivitou.

Držíme palce 🙂

 

 

 

 

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *